Викладає Лопатін Олексій Костянтинович:

 • економетрія,
 • теорія ймовірності і математична статистика,
 • оптимізаційні методи та моделі в економіці та бізнесі,
 • динамічні системи та теорія хаосу,
 • інтерактивні імітаційні моделі підприємницької  діяльності,
 • фінансова інженерія.

Викладає Саватьєв Володимир Аполонович:

 • інформаційні системи в економічній діяльності,
 • інформаційні системи і технології у фінансах,
 • комп’ютерна схемотехніка,
 • методологія та CASE-технології розробки ІУС.

Викладає Черненко Ольга Борисівна:

 • інформатика та комп’ютерна техніка,
 • інформаційні системи і технології в юридичній діяльності,
 • фінансова математика,
 • економетрія,
 • оптимізаційні методи та моделів економіці та бізнесі.